AMTEE Production AB

Installation

Vid installationsarbetet är det av största betydelse att detta utföres av installatörer som genomgått såväl gasteknisk utbildning som att de innehar svetslicenser för TIG-svetsning.

Utbildning

Inom AMTEE-Production AB genomförs kontinuerligt denna utbildning av installationspersonalen för att kunna garantera ett fullgott resultat. Installationsutrustningar som används är av mycket hög kvalitet och har efter utvärdering anskaffats i samråd med ledande internationella företag.

Kontroll

Vid genomförd installation genomförs en slutkontroll som innebär följande:

- Täthetskontroll gentemot omgivande atmosfär

- Tryckprovning

- Funktionstest av komponenterna
Dokumentation beträffande gassystemet överlämnas efter utförd slutkontroll.


 
AMTEE Production AB - Valsberga 37-64795 Åkersstyckebruk-Tel +46 070 6209408 - info@amtee.se