AMTEE Production AB

AMTEE-Production AB,
det oberoende alternativet


AMTEE -Production AB i Södertälje kan beskrivas som det alternativ inom gasutrustning och installation som har egen kontroll på samtliga vitala delar i ett komplett gassystem.Personalen har många års erfarenhet av gassystem till svensk industri. En viktig faktor är att företaget besitter egen personal för samtliga kritiska delar under projektering och installation av ett gassystem.
Kvalitet och säkerhet har alltid varit den strategi företaget har arbetat efter och som har skapat ett starkt alternativ till gasföretag med gasen som det drivande försäljningsmålet.


 
 
Vår unika situation inom denna verksamhet gör det möjligt att neutralt kunna verka som kundens samarbetspartner och att uppnå en för alla parter optimal lösning av gassystem och dess drift.
AMTEE-Production AB erbjuder dig dessa tjänster som samarbetspartner.

Behovsanalys och projektering

Val av komponenter i ett gassystem är beroende av gasens fysikaliska egenskaper, kvalitet och förbrukarens önskemål.
För att upprätthålla gasens kvalitet (renhet) genom hela gassystemet måste alla ingående komponenter från gascentral till slutförbrukningspunkt vara anpassade efter kvalitet så att ingen oönskad förorening tillföres.
Kvalitetsnivån som defineras i ett gassystem för specialgaser blir ofta klassificerad i täthetsgaranti i förhållande till omgivande atmosfär. Retrodiffusion dvs. de gasmolekyler från omgivande atmosfär som diffunderar in det existerande gassystemet och förorenar den befintliga gaskvaliteten.
Val av rätt materialkvalitet har stor betydelse för att upprätthålla avsedd gaskvalitet. En viktig del i ett gassystem utöver komponenter är valet av kvalitet av rör. Dessa kan erhållas i diverse olika material med olika ytjämnheter och rengöringscertifikat.


 
 
Bland våra samarbetspartners ses bland andra Scandinavian Gas Technology- CST AB och Calamo; Molkom som har komplett dokumentation tillgänglig som visar skillnaden mellan olika rörs egenskaper och rengöringsmetoder.Vi tillhandahåller gärna denna dokumentation och bistår även med rådgivning vid osäkerhet vid val av typ och dimensionering av rör etc.
Denna del i den totala projekteringen är en av de viktigaste, och bör därför anpassas efter varje enskild förfrågan.

AMTEE Production AB - Valsberga 37- 64795 Åkersstyckebruk-Tel +46 070 6209408.                                                 - info@amtee.se